ประชุมคณะอนุกรรมการสิ่งแวดล้อมฝ่ายคดีและปฏิบัติการ สภาทนายความ ครั้งที่ 5/2567

เมื่อวันที่ 11มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สภาทนายความ จัดประชุมคณะอนุกรรมการสิ่งแวดล้อมฝ่ายคดีและปฏิบัติการ สภาทนายความ ครั้งที่ 5/2567 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี สมชาย อามีน ประธานอนุกรรมการสิ่งแวดล้อมฝ่ายคดีและปฏิบัติการ สภาทนายความ เป็นประธานการประชุมฯ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาวาระการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย กรณีชาวบ้านในชุมชนพื้นที่ตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับความเดือดร้อนจากการประกอบกิจการของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง และกรณีชาวบ้านตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับความเดือดร้อนการยื่นขอประทานบัตร เหมืองแร่หินปูน เขากะลา รวมถึงกรณีชาวบ้านหมู่ 1 ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ขอความช่วยเหลือจากการขอประกอบกิจการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดปูน ของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง เป็นต้น