วันที่ 2 ของการฝึกอบรมวิชาว่าความ ภาคทฤษฎี รุ่นที่ 63

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการฝึกอบรมวิชาว่าความ (ภาคทฤษฎี) รุ่นที่ 63 แก่นักศึกษา ทั้ง Onsite และ Online ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยในวันนี้ อาจารย์สัญญาภัชระ สามารถ อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ ให้เกียรติบรรยาย หัวข้อ บทบาทและหน้าที่ของทนายความในการดำเนินคดีอาญาชั้นพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ อาจารย์ประพัฒน์ คนตรง ที่ปรึกษาสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้านนิติวิทยาศาสตร์ บรรยายหัวข้อ การพิสูจน์อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน สำหรับทนายความ และนายชัยวัฒน์ บุญเกื้อ นายทะเบียนสภาทนายความ บรรยาย หัวข้อ หลักการซักถามพยาน ถามค้านและถามติง
สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดบรรยายการฝึกอบรมวิชาว่าความ ภาคทฤษฎี รุ่นที่ 63 ระหว่างวันที่ 10 – 20 ,26-29 มิถุนายน 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ผ่านระบบ Online ด้วยโปรแกรม Zoom และสามารถมารับฟังการบรรยายด้วยตนเองได้ ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร