วันที่ 3 ของการฝึกอบรมวิชาว่าความ ภาคทฤษฎี รุ่นที่ 63

วันที่ 3 ของการฝึกอบรมวิชาว่าความ ภาคทฤษฎี รุ่นที่ 63
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการฝึกอบรมวิชาว่าความ (ภาคทฤษฎี) รุ่นที่ 63 แก่นักศึกษา ทั้ง Onsite และ Online ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยในวันนี้ อาจารย์ธานี สิงหนาท เลขาธิการศาลยุติธรรม ให้เกียรติบรรยาย หัวข้อ ชี้สองสถานกับการนำสืบและการรับฟังพยานหลักฐาน และศาสตราจารย์พิเศษ สุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล อดีตประธานกรรมการอำนวยการสำนักฝึกอบรมฯ บรรยาย หัวข้อ หลักการทำสัญญาและเอกสารสำคัญทางกฎหมาย สำหรับทนายความ