วันที่ 6 ของการฝึกอบรมวิชาว่าความ ภาคทฤษฎี รุ่นที่ 63

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการฝึกอบรมวิชาว่าความ (ภาคทฤษฎี) รุ่นที่ 63  แก่นักศึกษา ทั้ง Onsite และ Online ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยในวันนี้ อาจารย์ธีรวัฒน์ จันทรสมบูรณ์ อดีตรองเลขาธิการสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค ให้เกียรติบรรยาย หัวข้อ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

จากนั้นเวลา 13.00 น. อาจารย์สุเพียร จึงเกรียงไกร ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ให้เกียรติบรรยาย หัวข้อ พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและเขตอำนาจศาล

สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดบรรยายการฝึกอบรมวิชาว่าความ ภาคทฤษฎี รุ่นที่ 63 ระหว่างวันที่ 10 – 20 ,26-29  มิถุนายน 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ผ่านระบบ Online ด้วยโปรแกรม Zoom และสามารถมารับฟังการบรรยายด้วยตนเองได้ ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร