ให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแบรดฟอร์ด (University of Bradford) ประเทศอังกฤษ

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ นางสาวศรินทร เลืองวัฒนะวณิช อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ พร้อมคณะกรรมการสำนักงานกิจการระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแบรดฟอร์ด และอาจารย์จากคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) โดยวัตถุประสงค์ในการมาเยือนในครั้งนี้ เพื่อศึกษาเรียนรู้ระบบกฎหมายไทยและได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ได้มีโอกาสปรึกษาซักถามเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายต่างๆ