วันที่ 8 ของการฝึกอบรมวิชาว่าความ ภาคทฤษฎี รุ่น 63

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการฝึกอบรมวิชาว่าความ (ภาคทฤษฎี) รุ่นที่ 63 แก่นักศึกษา ทั้ง Onsite และ Online ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยมี นายชยธวัช อติแพทย์ ผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความ ให้การต้อนรับผู้รับการอบรม ซึ่งในวันนี้ อาจารย์วีรศักดิ์ บุญเพลิง กรรมการบริหารสภาทนายความ ภาค 3 ให้เกียรติ บรรยาย หัวข้อ การร้องสอด การขอหรือการเรียกเข้าเป็นคู่ความร่วม
จากนั้น ในเวลา 13.00 น. ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ บรรยาย หัวข้อ การยื่นถ้อยคำแทนการสืบพยานในคดีแพ่งและคดีอาญา และแนะนำเทคนิคการซักถาม ถามค้าน และถามติง พร้อมยกตัวอย่างคดีจากประสบการณ์การว่าความคดีในชั้นศาลมาถ่ายทอดให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดบรรยายการฝึกอบรมวิชาว่าความ ภาคทฤษฎี รุ่นที่ 63 ระหว่างวันที่ 10 – 20 ,26-29 มิถุนายน 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ผ่านระบบ Online ด้วยโปรแกรม Zoom และสามารถมารับฟังการบรรยายด้วยตนเองได้ ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร