วันที่ 9 ของการฝึกอบรมวิชาว่าความ ภาคทฤษฎี รุ่น 63

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการฝึกอบรมวิชาว่าความ (ภาคทฤษฎี) รุ่นที่ 63 แก่นักศึกษา ทั้ง Onsite และ Online ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยในวันนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ศรินทร เลืองวัฒนะวณิช อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ บรรยาย หัวข้อ การใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับทนายความ และที่ปรึกษากฎหมาย นายสมพร ดำพริก อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย บรรยาย หัวข้อ การแสวงหาข้อเท็จจริงในคดีอาญา และนายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ บรรยาย หัวข้อ วิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ
ทั้งนี้สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดบรรยายการฝึกอบรมวิชาว่าความ ภาคทฤษฎี รุ่นที่ 63 ระหว่างวันที่ 10 – 20 ,26-29 มิถุนายน 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ผ่านระบบ Online ด้วยโปรแกรม Zoom และสามารถมารับฟังการบรรยายด้วยตนเองได้ ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร