ผังรายงานตัวการอบรมมรรยาทและจริยธรรมและพิธีมอบประกาศนียบัตรทนายความ รุ่น 61 และผู้ผ่านการฝึกหัดงานฯ 1 ปี ครั้งที่ 1/2567

⭐️⭐️⭐️ประชาสัมพันธ์ผังรายงานตัวการอบรมมรรยาทและจริยธรรมและพิธีมอบประกาศนียบัตรทนายความ รุ่น 61 และผู้ผ่านการฝึกหัดงานฯ 1 ปี ครั้งที่ 1/2567 ในวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2567 ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหง (หัวหมาก) เริ่มรายงานตัวเวลา 07.00 – 08.00 นาฬิกา ขอให้นักศึกษาเช็คแถวรายงานตัวก่อนเข้ารับการอบรมฯ ⭐️⭐️⭐️
📌📌การแต่งกายเข้ารับการอบรมฯจะต้องสวมหน้ากากอนามัยสีขาวทุกคน📌📌
🧑ชาย เสื้อเชิ้ตสีขาว เนคไทสีดำ สวมสูทสากลสีดำ,กรมท่า กางแกงสแล็คสีดำหรือสีกรม รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ ถุงเท้าสีดำ
👩‍🦰หญิง เสื้อเชิ้ตสีขาว เนคไทสีดำ สวมสูทสากลสีดำหรือกรมท่า โดยใช้กระโปรงทรงสอบเสมอเข่า รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ ถุงน่องสีเนื้อ รวบผมเก็บให้เรียบร้อย
>>>>> ผู้เข้าอบรมฯสามารถแต่งกายตามอัตลักษณ์ทางเพศสภาพ หรือเพศภาวะของบุคคลได้ แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามระเบียบที่กล่าวมาข้างต้น
กำหนดการ >>> Download
ผังรายงานตัว >>> Download