ประกาศสภาทนายความ เรื่อง จัดจ้างผู้รับเหมาปรับปรุงโถงด้านหน้าอาคารที่สภาทนายความ (ตึกด้านหลัง)

ประกาศสภาทนายความ เรื่อง จัดจ้างผู้รับเหมาปรับปรุงโถงด้านหน้าอาคารที่สภาทนายความ (ตึกด้านหลัง)