ขอเชิญสมาชิกทนายความร่วมกิจกรรมบันทึกเทปวีดิทัศน์ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567

ขอเชิญสมาชิกทนายความร่วมกิจกรรมบันทึกเทปวีดิทัศน์ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567
ในโครงการ “ทำความดีเพื่อพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา โดย ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ นำคณะทนายความ ร้อง 3 บทเพลง ซึ่งเป็นเพลงถวายพระเกียรติ เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย เพื่อเผยแพร่สื่อต่าง ๆ ทั้งในช่องทาง Social network และสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3, 5, 7, 9, MONO 29, True vision, One, Amarin TV ,ไทยรัฐ TV, 8, PPTV, Nation, MCOT, Thai PBS, TOP News ,TNN ,NBT ในวันที่ 22-31 กรกฎาคม 2567
*** ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมในเวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร
*** การแต่งกาย สวมเสื้อเหลือง
“ รวมใจเป็นหนึ่งเดียว”

สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์